Etický kodex

Sdružení hlohoveckých vinařů

My, vinaři z Hlohovce, se sdružujeme se společným záměrem propagovat, hájit zájmy a uskutečňovat vše co nás spojuje pojmem vinařství v obci Hlohovec.

V našich vinicích pracovaly generace vinařů a našich rodin. Svou prací přebíráme jejich odkaz a tímto deklarujeme společný zájem na současném a budoucím rozkvětu výroby kvalitního vína a vinohradnictví Hlohovci.

Zavazujeme se:

  • Hájit zájmy spolku, kterým je společná propagace vinařství a vína z Hlohovce, jeho jménem vystupujeme především při pořádání dne otevřených sklepů "Putování po hlohoveckých sklepech" a dalších společných akcí.
  • Naplňovat svou činností dobré jméno vinaře z Hlohovce zejména pohostinností, kvalitou a čestností. Navzájem informovat, spolupracovat a postupovat společně v záležitostech, které jsou ke prospěchu všech vinařů obce Hlohovec.
  • Při jednání ve spolku dbát na zachování principů otevřenosti, tolerance, pravdivosti a korektního jednání.
  • Vyvarovat se střetů zájmu na všech úrovních, společného zájmu neužívat v osobní prospěch.
  • Při nakládání se společnými finančními prostředky postupovat etickým, zodpovědným a transparentním způsobem.
  • Aktivně se podílet na společné práci.

Společně bereme na vědomí závaznost tohoto kodexu a rovněž i důsledek, že jeho hrubé porušení může vést k vyloučení ze spolku. O závažnosti porušení rozhoduje spolek na své členské schůzi hlasováním.